biuro@uprawnieniaspawacza.pl
tel. 797 909 858

Oferty
pracy

Banner

Odnowienie uprawnień spawacza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (normą PN-EN ISO 9606-1) uprawnienia spawacza ważne są 3 lub 2 lata. W przypadku certyfikacji na 3 lata po tym okresie zdaje się ponownie egzamin (jak w przypadku pierwotnej certyfikacji). W przypadku nadania uprawnień na 2 lata, po utracie ich ważności mogą zostać przedłużone na kolejne 2 lata, pod warunkiem udokumentowania badań 2 spoin, wykonanych przez spawacza w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Aby dalej wykonywać prace spawalnicze po okresie ważności należy je przedłużyć na kolejny okres.

W celu przedłużenia uprawnień należy zgłosić się do naszego Centrum Kształcenia, wykonać próbkę spawania lub w przypadku przedłużenia na 2 lata należy udokumentować umiejętności spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 (lub np. 9606-2) pkt. 9.3 b. i po pozytywnej ocenie oczekiwać na dokumenty.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

  • Ustalenie terminu egzaminu
  • Ćwiczenia – wykonanie próbnego złącza spawanego (dla chętnych)
  • Egzamin – wykonanie złącza egzaminacyjnego
  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje wpis do książeczki spawacza i certyfikat w wersji polskiej, a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej lub niemieckiej.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Naszym klientom proponujemy weryfikacje uprawnień:

  • Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  • Urzędu Dozoru Technicznego
  • TUV SUD