biuro@uprawnieniaspawacza.pl
tel. 797 909 858

Oferty
pracy

Banner

141 Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego ( TIG )

141 - Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego ( TIG )

Krótki opis:

Spawanie metodą TIG jest procesem spawania łukowego elektrodą nietopliwa – wolframową- w osłonie gazów obojętnych. Elektroda nietopliwa stanowi jeden z biegunów łuku elektrycznego, drugim biegunem są spawane elementy.Typ certyfikatu Cena
Kurs podstawowy (spoiny pachwinowe- moduł I) 1650 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe blach- moduł II) 2250 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe rur- moduł III) 2550 zł

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz przepisami w zakresie kwalifikacji zawodowych kandydaci powinni:

 • posiadać pełnoletność (ukończone 18 lat),
 • mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania pracy spawacza (zapewniamy badania lekarskie),
 • posiadać odzież roboczą (bluza z długim rękawem, spodnie)
 • posiadać obuwie robocze (buty przemysłowe ze stalową nakładką).

Jak zapisać się na kurs? Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line dostępnego na stronie Krajowego Centrum Kształcenia, mailowo albo telefonicznie.

Ile godzin trwa szkolenie?

MODUŁ I - spoiny pachwinowe - szacowany czas trwania kursu - 103 godziny + egzamin

MODUŁ II - spoiny czołowe blach - szacowany czas trwania kursu - 102 godziny + egzamin

MODUŁ III - spoiny czołowe rur - szacowany czas trwania kursu - 111 godzin + egzamin

Kiedy należy zapłacić? Płatność powinna być uiszczona najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury przesłanej drogą mailową.

Jak przebiega kurs? Wszystkie szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia rozpoczynają się spotkaniem organizacyjnym we wtorki o godzinie 16:00. Mając na uwadze fakt, że część uczestników szkoleń pozostaje aktywna zawodowo, zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w trybach: porannych i popołudniowych.

Kiedy wydawane są dokumenty? Uprawnienia inaczej świadectwa kwalifikacji zawodowej wydawane są niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Komisje egzaminacyjną dotyczącej wykonanych próbek spawalniczych.

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • materiały spawalnicze,
 • egzamin i po jego pozytywnym wyniku uzyskanie stosownych uprawnień międzynarodowych.

Czy w cenie kursu zapewniony jest nocleg i wyżywienie? Niestety nie, niemniej jednak posiadamy zniżki w okolicznych hostelach, hotelach i apartamentach a także zniżkę w pobliskich jadłodajniach.

W celu otrzymania zniżki zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie realizowane jest wg. programu Instytutu Spawalnictwa co zapewnia właściwe przygotowanie do egzaminu pod względem praktycznym i merytorycznym.

Program kursu:

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
 2. Urządzenia spawalnicze.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
 5. Materiały dodatkowe do spawania.
 6. Spawanie w praktyce.
 7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
 8. Metody przygotowania złączy do spawania.
 9. Kwalifikowanie spawaczy.
 10. Zajęcia praktyczne.

Spawanie blach spoinami czołowymi

 1. Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali.
 2. Złącza spawane blach.
 3. Spawalność stali.
 4. Skurcz, naprężenie i odkształcenia.
 5. Niezgodności spawalnicze.
 6. Przegląd procesów spawania.
 7. Bezpieczna praca na montażu.
 8. Kontrola i badania.
 9. Zapewnienie jakości w spawalnictwie.
 10. Zajęcia praktyczne.

Spawanie rur spoinami czołowymi

 1. Złącza spawane rur.
 2. Materiały inne niż stale niestopowe.
 3. Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń.
 4. Normy spawalnicze.
 5. Zajęcia praktyczne.

Uprawnienia spawalnicze wydaje w Polsce Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną, składającego się z:

 • egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje próbkę egzaminacyjną w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Spawanie TIG polega na tym, że ciepło wydzielające się podczas jarzenia się łuku pomiędzy elektrodą nietopliwą, a materiałem spawanym powoduje stapianie brzegów elementów łączonych i spoiwa, które po ostygnięciu tworzy trwałe złącze spawane. Spawanie prowadzi się w osłonie gazu obojętnego (najczęściej argonu, ale czasem używany jest hel). Elektrody nietopliwe są wykonane z wolframu lub jego stopów.

Do zalet spawania TIG zalicza się:

 • wysoka jakość złączy spawanych
 • możliwość łączenia prawie wszystkich metali i ich stopów
 • możliwość precyzyjnego sterowania ilością wprowadzanego ciepła oraz materiału dodatkowego
 • brak rozprysku
 • możliwość spawania ze spoiwem i bez
 • tanie urządzenia

Do wad należą:

 • mała wydajność procesu
 • wymagane bardzo wysokie umiejętności spawacza

Podstawowe parametry to:

 • Rodzaj i natężenie prądu
 • Napięcie łuku
 • Rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego
 • szybkość spawania
 • rodzaj i średnica elektrody nietopliwej
 • średnica materiału dodatkowego

Pręty do spawania metodą TIG najczęściej sprzedawane są w średnicach:

 • 1,6 mm
 • 2,0 mm
 • 2,4 mm
 • 3,2 mm

Znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie technologii trwałego łączenia różnych typów metali np.:

 • Przedsiębiorstwa spawalniczo-ślusarskie,
 • Przedsiębiorstwa instalacyjno-montażowe,
 • Górnictwo,
 • Przemysł metalowy,
 • Stocznie,
 • Przedsiębiorstwa produkujące sprzęt wodny,
 • Zakłady naprawcze infrastruktury transportowej,
 • Zakłady produkcji pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych,
 • Zakłady rzemieślnicze,
 • Tereny budów.

Inne szkolenia spawacza