biuro@uprawnieniaspawacza.pl
tel. 797 909 858

Oferty
pracy

Banner

131 Spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego ( MIG )

131 - Spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego ( MIG )

Krótki opis:

Metoda jest podobna do metody MAG. Jako gaz osłaniający łuk i płynny metal spoiny używa się najczęściej do mieszanek gazowych reagujących z materiałem spoiny.Typ certyfikatu Cena
Kurs podstawowy (spoiny pachwinowe- moduł I) 2650 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe blach- moduł II) 2800 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe rur- moduł III) 3000 zł

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz przepisami w zakresie kwalifikacji zawodowych kandydaci powinni:

 • posiadać pełnoletność (ukończone 18 lat),
 • mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania pracy spawacza (zapewniamy badania lekarskie),
 • posiadać odzież roboczą (bluza z długim rękawem, spodnie)
 • posiadać obuwie robocze (buty przemysłowe ze stalową nakładką).

Jak zapisać się na kurs? Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line dostępnego na stronie Krajowego Centrum Kształcenia, mailowo albo telefonicznie.

Ile godzin trwa szkolenie?

MODUŁ I - spoiny pachwinowe - szacowany czas trwania kursu - 146 godziny + egzamin

MODUŁ II - spoiny czołowe blach - szacowany czas trwania kursu - 112 godziny + egzamin

MODUŁ III - spoiny czołowe rur - szacowany czas trwania kursu - 99 godzin + egzamin

Kiedy należy zapłacić? Płatność powinna być uiszczona najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury przesłanej drogą mailową.

Jak przebiega kurs? Wszystkie szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia rozpoczynają się spotkaniem organizacyjnym we wtorki o godzinie 16:00. Mając na uwadze fakt, że część uczestników szkoleń pozostaje aktywna zawodowo, zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w trybach: porannych i popołudniowych.

Kiedy wydawane są dokumenty? Uprawnienia inaczej świadectwa kwalifikacji zawodowej wydawane są niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Komisje egzaminacyjną dotyczącej wykonanych próbek spawalniczych.

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • materiały spawalnicze,
 • egzamin i po jego pozytywnym wyniku uzyskanie stosownych uprawnień międzynarodowych.

Czy w cenie kursu zapewniony jest nocleg i wyżywienie? Niestety nie, niemniej jednak posiadamy zniżki w okolicznych hostelach, hotelach i apartamentach a także zniżkę w pobliskich jadłodajniach.

W celu otrzymania zniżki zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie realizowane jest wg. programu Instytutu Spawalnictwa co zapewnia właściwe przygotowanie do egzaminu pod względem praktycznym i merytorycznym.

Program kursu:

 1. Urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze.
 2. Możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy – rodzaje.
 3. Unikanie wad w spoinach oraz zakłóceń w działaniu urządzeń do spawania.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 5. Materiały podstawowe – aluminium i jego stopy.
 6. Cięcie termiczne.
 7. Przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania.
 8. Opis egzaminu spawacza wg Wytycznych Instytutu W-05/IS-17 oraz PN 287-1 i PN-EN 287-2.
 9. Przegląd metod spajania.
 10. Wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych.
 11. Naprężenie, skurcz i odkształcenia.
 12. System szkolenie i egzaminowania spawaczy w Polsce.
 13. Zajęcia praktyczne.

Uprawnienia spawalnicze wydaje w Polsce Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną, składającego się z:

 • egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje próbkę egzaminacyjną w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

MIG to metoda w której drut elektrodowy przewodzi prąd spawania i topiąc się wytwarza jeziorko spawalnicze wraz ze stapiającym się metalem. Skład chemiczny drutów powinien być taki, aby zrównoważyć wypalanie się składników stopowych i zapewnić spoinie właściwości zbliżone do materiału podstawowego. Obecnie jest to bardzo popularna metoda spawania łącząca ze sobą zalety wysokiej wydajności, uniwersalności oraz stosunkowo dobrej jakości spoin, uzależnionej jednak w dużym stopniu od umiejętności spawacza i poprawności przygotowania złączy do spawania.

W odniesieniu do metody MAG różnica polega na zastosowaniu gazu obojętnego. Spawanie może odbywać się we wszystkich pozycjach.

Podstawowe parametry to:

 • Rodzaj i natężenie prądu
 • Napięcie łuku
 • Prędkość spawania
 • Rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego
 • Prędkość podawania drutu
 • Średnica drutu elektrodowego
 • Długość wolnego wylotu elektrody
 • Pochylenie złącza lub elektrody

Drut spawalniczy produkuje się o średnicach:

 • 0,6 mm
 • 0,8 mm
 • 1,0 mm
 • 1,2 mm
 • 1,6 mm
 • 2,0 mm

Znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie technologii trwałego łączenia różnych typów metali np.:

 • Przedsiębiorstwa spawalniczo-ślusarskie,
 • Przedsiębiorstwa instalacyjno-montażowe,
 • Górnictwo,
 • Przemysł metalowy,
 • Stocznie,
 • Przedsiębiorstwa produkujące sprzęt wodny,
 • Zakłady naprawcze infrastruktury transportowej,
 • Zakłady produkcji pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych,
 • Zakłady rzemieślnicze,
 • Tereny budów.

Inne szkolenia spawacza