biuro@uprawnieniaspawacza.pl
tel. 797 909 858

Oferty
pracy

Banner

111 Spawanie ręczne elektrodą otuloną ( MMA)

111 - Spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)

Krótki opis:

Jest to metoda spawania uniwersalna. Dla elementów stalowych o grubości po wyżej 1 mm, możliwość spawania we wszystkich pozycjach.Typ certyfikatu Cena
Kurs podstawowy (spoiny pachwinowe- moduł I) 1450 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe blach- moduł II) 2150 zł
Kurs ponadpodstawowy (spoiny czołowe rur- moduł III) 2250 zł

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz przepisami w zakresie kwalifikacji zawodowych kandydaci powinni:

 • posiadać pełnoletność (ukończone 18 lat),
 • mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania pracy spawacza (zapewniamy badania lekarskie),
 • posiadać odzież roboczą (bluza z długim rękawem, spodnie)
 • posiadać obuwie robocze (buty przemysłowe ze stalową nakładką).

Jak zapisać się na kurs? Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line dostępnego na stronie Krajowego Centrum Kształcenia, mailowo albo telefonicznie.

Ile godzin trwa szkolenie?

MODUŁ I - spoiny pachwinowe - szacowany czas trwania kursu - 164 godziny + egzamin

MODUŁ II - spoiny czołowe blach - szacowany czas trwania kursu - 183 godziny + egzamin

MODUŁ III - spoiny czołowe rur - szacowany czas trwania kursu - 157 godzin + egzamin

Kiedy należy zapłacić? Płatność powinna być uiszczona najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury przesłanej drogą mailową.

Jak przebiega kurs? Wszystkie szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia rozpoczynają się spotkaniem organizacyjnym we wtorki o godzinie 16:00. Mając na uwadze fakt, że część uczestników szkoleń pozostaje aktywna zawodowo, zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w trybach: porannych i popołudniowych.

Kiedy wydawane są dokumenty? Uprawnienia inaczej świadectwa kwalifikacji zawodowej wydawane są niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Komisje egzaminacyjną dotyczącej wykonanych próbek spawalniczych.

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • materiały spawalnicze,
 • egzamin i po jego pozytywnym wyniku uzyskanie stosownych uprawnień międzynarodowych.

Czy w cenie kursu zapewniony jest nocleg i wyżywienie? Niestety nie, niemniej jednak posiadamy zniżki w okolicznych hostelach, hotelach i apartamentach a także zniżkę w pobliskich jadłodajniach.

W celu otrzymania zniżki zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie realizowane jest wg. programu Instytutu Spawalnictwa co zapewnia właściwe przygotowanie do egzaminu pod względem praktycznym i merytorycznym.

Program kursu:

 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
 2. Urządzenia spawalnicze.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
 5. Materiały dodatkowe do spawania.
 6. Spawanie w praktyce.
 7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
 8. Metody przygotowania złączy do spawania.
 9. Kwalifikowanie spawaczy.
 10. Zajęcia praktyczne.

Uprawnienia spawalnicze wydaje w Polsce Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną, składającego się z:

 • egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje próbkę egzaminacyjną w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

MMA jest to metoda w której materiał elektrody topliwej wraz z metalem spawanych części po zakrzepnięciu tworzy spoinę.

Otulina elektrody stapiając się wraz z nią ułatwia utrzymanie łuku elektrycznego, tworzy żużel pokrywający ułożoną spoinę, wprowadza do niej składniki stopowe i odtleniacze. Przenoszenie metalu rdzenia elektrody otulonej w łuku spawalniczym może odbywać się w zależności od rodzaju otuliny: grubokroplowo, drobnokroplowo lub nawet natryskowo.

Jest to metoda uniwersalna stosowana dla elementów stalowych o grubości powyżej 1 mm w której istnieje możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Podstawowe parametry to:

 • natężenie i napięcie prądu
 • prędkość przesuwania łuku
 • Elektrody produkuje się najczęściej o średnicach 2; 2,5; 3,25; 4; 5 i 6 mm.

Stosowane są:

 • elektrody o otulinie kwaśnej (A)
 • elektrody o otulinie zasadowej (B)
 • elektrody o otulinie celulozowej (C)
 • elektrody o otulinie rutylowej (R)
 • elektrody o otulinie rutylowo-celulozowej (RC)
 • elektrody o otulinie rutylowo-kwaśnej (RA)
 • elektrody o otulinie rutylowo-zasadowej (RB)
 • Istnieją także elektrody z otuliną rutylową grubą (RR)

Spawanie elektrodą otuloną może być prowadzone prądem stałym z biegunowością ujemną (biegun ujemny źródła prądu podłączony do elektrody), biegunowością dodatnią oraz prądem przemiennym.

Znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie technologii trwałego łączenia różnych typów metali np.:

 • Przedsiębiorstwa spawalniczo-ślusarskie,
 • Przedsiębiorstwa instalacyjno-montażowe,
 • Górnictwo,
 • Przemysł metalowy,
 • Stocznie,
 • Przedsiębiorstwa produkujące sprzęt wodny,
 • Zakłady naprawcze infrastruktury transportowej,
 • Zakłady produkcji pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych,
 • Zakłady rzemieślnicze,
 • Tereny budów.

Inne szkolenia spawacza