biuro@uprawnieniaspawacza.pl
tel. 797 909 858

Oferty
pracy

Banner

Kursy dla spawacza

Kursy we wszystkich metodach spawania prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:


Kursy we wszystkich metodach prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • Kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych
 • Kurs ponadpodstawowy etap I – spawanie spoin czołowych blach
 • Kurs ponadpodstawowy etap II – spawanie spoin czołowych rur

Kursy prowadzone są na następujących materiałach:

 • Stale niestopowe
 • Stale stopowe nierdzewne
 • Stopy aluminium
 • Stopy niklu

Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania świadectwa egzaminu spawacza:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

W cenie kursu zapewniamy:

 • szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • egzaminy
 • koszty dokumentów (książeczka i certyfikat)
 • maski i rękawice ochronne 

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

 • Książkę Spawacza lub wpis do posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Nasze Centrum kształcenia prowadzi także kursy:

 • Kurs ręcznego przecinacza tlenem lub plazmą
 • Kurs spawania dla monterów instalacji gazowych
 • Kurs spawania materiałów dla energetyki - stali do pracy w podwyższonych temperaturach i odpornych na pełzanie
 • Kurs spawania blach cienkich
 • Kurs spawania rur w wykopach
 • Kurs czytania rysunku technicznego

Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania kursu zależy od metody oraz intensywności prowadzonego szkolenia. ( patrz tabela )

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje Książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza

Książeczki spawacza wydawane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje Świadectwo egzaminu spawacza oraz wpis do książeczki spawacza. (w zależności od jednostki w której przeprowadzony zostanie proces certyfikacji).